24h pohotovost: 733 630 196

Certifikáty

Úvod

Společnost ENGEN s.r.o. je česká firma založená lidmi s dlouholetými zkušenostmi v energetickém oboru, která poskytuje rozsáhlé služby v oblastech:

  • Výroby a dodávky energií
  • Provozování tepelných zdrojů a sítí
  • Výstavby, oprav a údržby energetických technologií
  • Realizace a financování energetických projektů

Ve snaze o nejvyšší úroveň kvality poskytovaných služeb a dodávek jsme v roce 2010 zavedli systémy:

  • Managementu kvality (ISO 9001:2008)
  • Managementu ochrany životního prostředí (ISO 14000:2004)
  • Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 180001:2007)

Tyto systémy jsou certifikovány oprávněnou autoritou, udržovány a pravidelně aktualizovány pro dosažení nejvyšší efektivity a optimálního chodu společnosti.

Věříme, že jsme dobře připraveni být svým zákazníkům tím nejlepším partnerem v oblasti energetického hospodářství, výroby a dodávky energií.