24h pohotovost: 733 630 196

Certifikáty

O společnosti

Společnost ENGEN s.r.o. vznikla v roce 2008 jako společný projekt několika vrcholových manažerů dlouhodobě působících v renomovaných firmách energetického odvětví a firmy ITES spol. s r.o., která se specializuje na komplexní dodávky technických zařízení budov již od roku 1993. Partnerství těchto subjektů přináší na energetický trh nového hráče, který od počátku disponuje potřebným kapitálem, znalostmi a zkušenostmi na straně jedné a novým inovativním potenciálem na straně druhé.

Cílem společnosti je poskytovat zákaznicky orientované služby s vysokou přidanou hodnotou, které vychází z konkrétních potřeb a požadavků každého klienta a umí se jim flexibilně přizpůsobovat.

Velký důraz klademe na optimalizaci výroby a distribuci energií, jako i vnitřních procesů firmy, tak aby byl v největší možné míře omezen dopad na životní prostředí a spotřebu zdrojů, neboť pouze ohleduplně a úsporně vyrobenou energii považujeme za efektivní a přijatelnou.

Na trh vstupujeme s nejvyšším kvalitativním standardem poskytovaných služeb a s maximálním důrazem na stabilitu a spolehlivost dodávek energií za přiměřené a dlouhodobě udržitelné ceny.

Veškeré procesy ve společnosti související s výrobou, distribucí energií a provozováním energetických zařízení jsou řádně dokumentovány, kontrolovány a neustále zdokonalovány, k čemuž přispívá i zavedený systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a požární ochrany, certifikovaný nadnárodní společností Intertek Semko Certification AB v oblastech:

  • Management kvality (ISO 9001:2008)
  • Environmentální management (ISO 14000:2004)
  • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2007)