24h pohotovost: 733 630 196

Certifikáty

Popis nabídky

A| Výroba a dodávka tepla a teplé vody

 • Výroba tepla a teplé vody z tepelných zdrojů
 • Distribuce tepla a teplé vody
 • Obsluha energetických zařízení a sítí
 • Provozní údržba, opravy a servis
 • Revize, technické zprávy, prohlídky
 • Jednání se správními orgány, úřady (ERU, SEI, ČIŽP)
 • Jednání s dodavateli médií a odběrateli energií
 • Administrativní úkony související s provozem energetických zařízení (kalkulace, vyúčtování, hlášení)

 

B| Správa, údržba a provozování energetických zařízení a sítí

 • Provozování vlastních, pronajatých nebo svěřených tepelných zdrojů
 • Distribuce tepla a teplé vody
 • Obsluha energetických zařízení a sítí
 • Provozní údržba, opravy a servis
 • Revize, technické zprávy, prohlídky
 • Jednání se správními orgány, úřady (ERU, SEI, ČIŽP)
 • Jednání s dodavateli médií a odběrateli energií
 • Administrativní úkony související s provozem energetických zařízení (kalkulace, vyúčtování, hlášení)

 

C| Realizace projektů obnovy a výstavby energetických zařízení financovaných z provozu

 • Výstavba nových nebo rekonstrukce a dlouhodobé provozování energetických zařízení bez finanční účasti vlastníka nemovitosti

 

D| Realizace projektů obnovy, modernizace a výstavby energetických zařízení financovaných z provozních úspor

 • Rekonstrukce, modernizace, výstavba a dlouhodobé provozování energetických zařízení bez navýšení ceny tepla pro spotřebitele a zároveň bez nároku na kapitál vlastníka nemovitosti

 

E| Výstavba, rekonstrukce, modernizace, opravy a údržba energetických zařízení a sítí

 • Plynových kotelen a výtopen
 • Předávacích (výměníkových) stanic
 • Zařízení na energetické pracování biomasy
 • Technických zařízení budov
 • Vnitřních instalací a rozvodů
 • Servis, provozní údržba a běžné opravy

 

F| Nepřetržitá havarijní a poruchová služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 • Vlastní centrální dispečink s nepřetržitým provozem
 • Napojení energetických zařízení na centrální dispečink s dálkovým sběrem dat a řízením
 • Nepřetržitá pohotovostní služba s odpovídajícím technickým vybavením

 

G| Vlastní investice do energetických zařízení

 • Výstavba nových energetických zařízení a jejich dlouhodobé provozování
 • Odkoupení energetických zařízení, bez ohledu na jejich technický stav nebo stáří

 

H| Návrhy, projekty, technické řešení energetických projektů

 • Návrh technických řešení, studie, revize
 • Zpracování energetických auditů
 • Tvorba analýz, zpráv a komentářů

 

I| Poradenství v oblasti energetiky

 • Příprava, řízení, controlling energetických projektů
 • Inženýrská činnost energetických projektů